Start seizoen 2018-2019 en contributie

Start seizoen 2018-20190
We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben (gehad).
Start seizoen senioren: 13 augustus 2018 van 19.30 tot 21.30 uur. (18 jaar en ouder/zie onder)
Start seizoen junioren: 20 augustus 2018 van 18.30 tot 19.30 uur.

Contributie
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie  betaald dient te worden. Vanwege stijgende huurkosten van onze sporthal en gestegen kosten voor bankzaken is een kleine contributieverhoging noodzakelijk.
Gelieve de contributie te betalen  vóór 1 oktober 2018. T.b.v. een tijdige betaling luiden de spelregels:
De contributie voor het hele seizoen bedraagt:
€ 95,- voor senioren
€ 69,- voor junioren,
Wie tijdig betaalt (dus vóór 1 oktober!) krijgt € 10,- korting op de contributie.
Een senior betaalt dan € 85,- en een junior € 59,-.
De contributie dient  vóór 1 oktober 2018  op de rekening van BC Poona zijn bijgeschreven.
Wie op 15 oktober de contributie nog niet heeft betaald, wordt uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de speelzaal totdat hij/zij heeft betaald.
De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer van BC Poona:
Rabobank Centraal Zuid NL 72 RABO  013 1808 761 t.n.v.  Badmintonclub  Poona Margraten onder vermelding van je naam (b.v. Jan Pieterse)  en vermelding senior-/ jeugdlid .
Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank,  dan vergeet je het niet!
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2018 18 jaar of ouder was, telt als senior. Iedereen die op 1 juli 2018 nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.

 Jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 8 oktober as. om 21.00 uur uur in sporthal De Hoven ( kantine). Zoals altijd komen hier het financiële jaarverslag, bestuurlijke zaken, en suggesties van leden aan de orde. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Zijn er suggesties en/of agendapunten mail ze dan vóór 25 september naar bcpoona@gmail.com