Seizoen 2020-2021

Het badmintonseizoen gaat van start. Wij verheugen ons in ieder geval op een Sportief en Gezond Badmintonseizoen.
Lees de geldende Covid-19 richtlijnen:

Start seizoen Junioren  
maandag 31 augustus 2020 van 18:30 tot 19:30 uur.
Start seizoen Senioren:
maandag 31 augustus 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.

Contributie
Afgelopen seizoen hebben we gespeeld tot halverwege maart.
Tijdens onze badminton avond in juni hebben we jullie laten weten dat de  kosten vooral nog doorliepen. Recent is dit gecorrigeerd. Na herberekening van kosten en baten is er besloten om dit bedrag te verrekenen met de contributie voor het seizoen 2020/2021. Dit geldt alleen voor de leden van afgelopen jaar. (uitleg hierover volgt tijdens onze algemene leden vergadering in oktober)
De contributie voor het gehele seizoen 2021-2021 bedraagt:
Senior lid: € 95,-  
na verrekening: € 70,- bij tijdige betaling vóór 1 oktober: € 60,-
Junior lid: € 69,-    
na verrekening: € 45,- bij tijdige betaling vóór 1 oktober: € 35,-

Wie op 15 oktober  2020 de contributie nog niet heeft betaald, wordt uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de speelzaal totdat hij/zij heeft betaald. 

De contributie dient overgemaakt te worden op
rekeningnummer Rabobank Centraal Zuid NL 72 RABO  013 1808 761 
t. n.v. Badminton club  Poona Margraten, onder vermelding van je naam en senior-/ jeugdlid. 

Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank,  dan vergeet je het niet!

Met Sportieve groet, hopend op een goed Badminton seizoen
Paul – Jan – Ron