Seizoen 2017-2018 en Contributie!

Start seizoen junioren op  28 augustus 2017: van 18.30 tot 19.30 uur.

Start seizoen senioren (18 jaar en ouder) op 21 augustus 2017: van 19.30 tot 21.30 uur.

Wil je een introducé meenemen om lid te worden van onze club dan kan dat.
Meld je vooraf bij het bestuur. Wil hij/zij lid worden dan mag hij/zij gratis 2 maal komen proeven of badminton iets voor hun is. Daarna willen we graag van hun weten of ze lid willen worden.
Contributie
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie betaald dient te worden.Gelieve dit te doen vóór 1 oktober 2017.
Met betrekking tot een tijdige betaling luiden de spelregels:
Vanwege stijgende huurkosten van onze sporthal en gestegen kosten voor bankzaken is een kleine contributieverhoging noodzakelijk.
De contributie voor het hele seizoen 2017-2018 bedraagt:
€ 95,- voor senioren
€ 69,- voor junioren,
Wie tijdig betaalt (dus vóór 1 oktober!) krijgt € 10,- korting op de contributie.
Een senior betaalt dan € 85,-  en een junior € 59,-.
De contributie dient  vóór 1 oktober 2017  op de rekening van BC Poona zijn bijgeschreven.
Wie op 15 oktober de contributie nog niet heeft betaald, wordt uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de speelzaal totdat hij/zij heeft betaald.
De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer van BC Poona:
Rabobank Centraal Zuid NL 72 RABO  013 1808 761 t.n.v.  Badmintonclub  Poona Margraten.
Altijd onder vermelding van je naam (b.v. Jan Pieterse)   en senior-/ jeugdlid .
Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank,  dan vergeet je het niet!
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2017 18 jaar of ouder was, telt als senior. Iedereen die op 1 juli 2017 nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.