Seizoen 2023-2024 Senioren

Beste leden, wij hopen dat jullie hebben genoten van de fijne zomerdagen en/of van jullie vakantie ☀
Zoals reeds eerder aangegeven start het nieuwe badminton seizoen op:

Maandag 21 augustus 2023

De hal is zoals gewoonlijk voor de senioren beschikbaar van 19.30-21.30u.
Wij verheugen ons in ieder geval weer op een sportief badmintonseizoen.

Contributie
De contributie voor het gehele seizoen bedraagt voor een senior lid € 100,-   
Wie tijdig betaalt (vóór 1 oktober 2023!) krijgt € 10,- korting op de contributie. 
Een senior lid betaalt dan € 90,-

De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer:
 
NL 72 RABO 013 1808 761 
T.n.v. Badmintonclub Poona Margraten

Onder vermelding van je naam en seniorlid 

Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank, dan vergeet je het niet!

Ter controle van je aanmelding als lid voor het nieuwe seizoen zouden we het op prijs-stellen als je wilt reply-en op de e-mail die je op 30-07-203 hebt ontvangen.

Met Sportieve groet en hopelijk tot 21 augustus!
Bestuur BC Poona