Seizoen 2023 -2024 Junioren

Beste junior leden en/of ouders/verzorgers,
We hopen dat jullie hebben genoten van de fijne zomerdagen en jullie vakantie ☀
Zoals reeds eerder aangegeven start het nieuwe badminton seizoen op maandag 28
augustus. De junior leden spelen zoals gewoonlijk van 18.30 tot 19.30u.
Wij verheugen ons in ieder geval weer op een sportief badmintonseizoen.
Contributie
De contributie voor het gehele seizoen bedraagt voor een junior lid € 60,-   
Wie tijdig betaalt (vóór 1 oktober 2023!) krijgt € 5,- korting op de contributie. 
Een junior lid betaalt dan € 55,-
De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer:
 
NL 72 RABO 013 1808 761 
T.n.v. Badmintonclub Poona Margraten
Onder vermelding van je naam en junior lid
Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank, dan vergeet je het niet!
Ter controle van je aanmelding als lid voor het nieuwe seizoen zouden we het op prijs-
stellen als je wilt reply-en op deze mail.
Met Sportieve groet en hopelijk tot 28 augustus!

Bestuur BC Poona