Jaarvergadering op 20-02-2017 om 21.00 uur

Beste Leden,
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Jaarvergadering op 20 februari┬ávan 21.00 – 21.30 uur. Onderstaand de agenda voor de Jaarlijkse ledenvergadering op 20 februari 21.00 uur.
– opening door de voorzitter
– verslag van de secretaris
– verslag van de penningmeester
– kascontrole
– ledenlijst
– Bestuursleden
– 40 jarig jubileum
– Grote club aktie
– Rondvraag
– Sluiting door de voorzitter
Graag ontvangen wij jullie eventuele input voor deze vergadering.
Met sportieve groet,het Bestuur, Patrick, Jan, Ron.