Contributie 2016-2017

Info over de Contributie 2016-2017.

Beste leden van BC Poona
Op maandag 29 augustus beginnen we weer me badmintonnen.
Junioren spelen van 18:30 t/m 19:30 en de senioren van 19:30 t/m 21:30 uur
We spelen dan weer elke maandagavond t/m 17 juli 2017

Contributie
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie weer betaald moet worden. Gelieve dit te doen voor 1 oktober 2016, t.b.v. een tijdige betaling luiden de spelregels zo:
De contributie voor het hele seizoen bedraagt € 85,- voor senioren en € 60, – voor junioren, maar wie tijdig betaalt krijgt € 10,- korting op de contributie. Een senior betaalt dan € 75,- en een junior € 50,-. Het geld moet dan voor 1 oktober 2016 op de rekening van BC Poona staan. Wie op 1 nov. 2016 nog niet heeft betaald, wordt voorlopig uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de lessen totdat hij/zij heeft betaald. De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnr NL72RABO 0131808761 Rabobank Centraal Zuid t.n.v. BC Poona Margraten.
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2016 18 jaar of ouder was, telt als senior. Ieder die op die dag nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.

Namens het bestuur, Patrick, Ron en Jan.