Contributie

De start van het nieuw seizoen 2020-2021 houdt ook in dat de contributie weer betaald moet worden.
Gelieve dit te doen voor 1 oktober 2020, i.v.m. een tijdige betaling luiden de spelregels zo:

De contributie voor het hele seizoen bedraagt € 95,- voor senioren en € 69, – voor junioren, maar wie tijdig betaalt (dus vóór 1 oktober 2020) krijgt € 10,- korting op de contributie. Een senior betaalt dan € 85,- en een junior € 59,-. De contributie moet dan voor 1 oktober 2020 op de rekening van BC Poona staan.

Senioren die lid waren in seizoen 2019-2020 betalen i.v.m. verrekening teveel betaalde contributie door Corona € 70,- , bij tijdige betaling vóór 1 oktober: € 60,-
Junioren die lid waren in seizoen 2019-2020 betalen i.v.m. verrekening teveel betaalde contributie door Corona € 45,- , bij tijdige betaling vóór 1 oktober: € 35,-

Wie op 15 oktober 2020 nog niet heeft betaald, wordt uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de sporthal totdat hij/zij heeft betaald.

De contributie dient overgemaakt te worden op IBAN: NL72RABO 0131808761 Rabobank Centraal Zuid t.n.v. BC Poona Margraten, altijd onder vermelding van je naam (b.v. Jan Pieterse) en senior-/ jeugdlid.
Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank,  dan vergeet je het niet!

Voor alle duidelijkheid nog:
Iedereen die op 1 juli 2019 18 jaar of ouder was, telt als senior. Ieder die op die dag nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.

NIEUWE LEDEN:
Download hier het inschrijfformulier, print het uit en lever het in bij een van de bestuursleden tijdens de speelavond. Inschrijfformulier BC Poona Margraten