Jaarvergadering op 20-02-2017 om 21.00 uur

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Beste Leden,
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Jaarvergadering op 20 februari van 21.00 – 21.30 uur. Onderstaand de agenda voor de Jaarlijkse ledenvergadering op 20 februari 21.00 uur.
– opening door de voorzitter
– verslag van de secretaris
– verslag van de penningmeester
– kascontrole
– ledenlijst
– Bestuursleden
– 40 jarig jubileum
– Grote club aktie
– Rondvraag
– Sluiting door de voorzitter
Graag ontvangen wij jullie eventuele input voor deze vergadering.
Met sportieve groet,het Bestuur, Patrick, Jan, Ron.

Contributie 2016-2017

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Info over de Contributie 2016-2017.

Beste leden van BC Poona
Op maandag 29 augustus beginnen we weer me badmintonnen.
Junioren spelen van 18:30 t/m 19:30 en de senioren van 19:30 t/m 21:30 uur
We spelen dan weer elke maandagavond t/m 17 juli 2017

Contributie
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie weer betaald moet worden. Gelieve dit te doen voor 1 oktober 2016, t.b.v. een tijdige betaling luiden de spelregels zo:
De contributie voor het hele seizoen bedraagt € 85,- voor senioren en € 60, – voor junioren, maar wie tijdig betaalt krijgt € 10,- korting op de contributie. Een senior betaalt dan € 75,- en een junior € 50,-. Het geld moet dan voor 1 oktober 2016 op de rekening van BC Poona staan. Wie op 1 nov. 2016 nog niet heeft betaald, wordt voorlopig uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de lessen totdat hij/zij heeft betaald. De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnr NL72RABO 0131808761 Rabobank Centraal Zuid t.n.v. BC Poona Margraten.
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2016 18 jaar of ouder was, telt als senior. Ieder die op die dag nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.

Namens het bestuur, Patrick, Ron en Jan.

Seizoen 2016-2017

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Op maandag 29 augustus beginnen we weer me badmintonnen.
Junioren spelen van 18:30 t/m 19:30 en de senioren van 19:30 t/m 21:30 uur
We spelen dan weer elke maandagavond t/m 17 juli 2017

Contributie
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie weer betaald moet worden. Gelieve dit te doen voor 1 oktober 2016, t.b.v. een tijdige betaling luiden de spelregels zo:
De contributie voor het hele seizoen bedraagt € 85,- voor senioren en € 60, – voor junioren, maar wie tijdig betaalt krijgt € 10,- korting op de contributie. Een senior betaalt dan € 75,- en een junior € 50,-. Het geld moet dan voor 1 oktober 2016 op de rekening van BC Poona staan. Wie op 1 nov. 2016 nog niet heeft betaald, wordt voorlopig uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de lessen totdat hij/zij heeft betaald. De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnr NL72RABO 0131808761 Rabobank Centraal Zuid t.n.v. BC Poona Margraten.
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2016 18 jaar of ouder was, telt als senior. Ieder die op die dag nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.
Tot ziens op maandagavond 29 augustus !

Het bestuur van BC Poona Margraten (Patrick, Ron en Jan)

Feestavond 40-jarig jubileum

Geplaatst Geplaatst in BC Poona 40 jaar, Nieuws

Uitnodiging Feestavond
Beste badmintonvrienden en vriendinnen,

Wij verwachten jullie op zaterdag 18 juni,
16.30 – 19.00 uur in sporthal de Hoven voor een sportief begin van ons 40-jarig Jubileum
20.00 – 01.00 uur start van de Feestavond bij t’ Bieemerhofke, Bemelerweg 8 Sibbe http://www.bieemerhofke.nl
Wij verheugen ons op jullie komst.

Patrick  Jan   Ron

Reminder: Mocht je de bijdrage nog niet voldaan hebben dan ontvangen we het bedrag van € 20,- per persoon graag PER OMGAANDE op ons rekening nummer  t.n.v. BC Poona NL 72 RABO 0131 8087 61 onder vermelding  van je: naam en feestavond. Bedankt!!

Uitslagen clubtoernooi 3 april

Geplaatst Geplaatst in Nieuws, Toernooi

Aan het toernooi van zondag 3 april hebben zowel junioren als senioren deelgenomen. Alle deelnemers hebben zowel enkel als dubbelpartijen gespeeld. Tot de laatste partij bleef het spannend wie zou gaan winnen. Het eerste cijfer achter de naam is het aantal punten (uit 6 wedstrijden), tussen haakjes staat het ‘doelsaldo’ (zelf gemaakte punten – punten tegen)

SENIOREN
Plaats    Naam
1              Patrick Vossen      10 (+14)
2             Sabine …….             10 (+9)
3             Paul Huppertz          9 (+11)
4             Yvonne Steijns         8 (+27)
5             Jean Gorissen          8 (+12)

JUNIOREN
Plaats    Naam
1              Stijn
2             Demi
3             Elias

 

TEAM-TOERNOOI JUNIOREN EN SENIOREN op 3 APRIL 2016

Geplaatst Geplaatst in Nieuws, Toernooi

SCHRIJF JE IN VOOR HET TEAM-TOERNOOI!
Op zondag 3 april organiseert BC Poona een toernooi. We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 12.00 uur.
Aan het begin van de ochtend worden alle deelnemers verdeeld over twee teams (ongeveer even sterk).
De teams spelen vooral dubbel partijen tegen elkaar. We spelen partijen van ongeveer 12 minuten. Je speelt elke keer met een andere partner
Bij het indelen van partijen wordt rekening gehouden met de sterkte van spelers. We verdelen de partijen zo eerlijk mogelijk.
Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje, tussen de partijen door.
Fans zijn van harte welkom!
Meer informatie kun je krijgen bij Jan Steijns of Frank Mesters.

Inschrijven kan door:

  • Je naam te zetten op de lijst die ophangt op het wedstrijdbord (op maandagavond) of
  • een e-mail te sturen naar Frank Mesters fr.mesters@planet.nl

SCHRIJF JE IN VOOR HET TEAM-TOERNOOI!