TOERNOOI op ZONDAG

Beste leden,
op de volgende zondagen is er gelegenheid om van 10.00 tot 12.00 uur te badmintonnen/een toernooitje te spelen in sporthal de Hoven. SVP altijd van te voren aanmelden via het inschrijfformulier op het speelbord.
19 Maart,
21 Mei,
17 September,
19 November.
Noteer deze data alvast! We hopen op een goede opkomst!
Het bestuur, Patrick, Jan, Ron

Jaarvergadering op 20-02-2017 om 21.00 uur

Beste Leden,
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Jaarvergadering op 20 februari van 21.00 – 21.30 uur. Onderstaand de agenda voor de Jaarlijkse ledenvergadering op 20 februari 21.00 uur.
– opening door de voorzitter
– verslag van de secretaris
– verslag van de penningmeester
– kascontrole
– ledenlijst
– Bestuursleden
– 40 jarig jubileum
– Grote club aktie
– Rondvraag
– Sluiting door de voorzitter
Graag ontvangen wij jullie eventuele input voor deze vergadering.
Met sportieve groet,het Bestuur, Patrick, Jan, Ron.