Jaarlijkse ledenvergadering!

De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 2 oktober as. om 21.00 uur uur in sporthal De Hoven ( kantine). Zoals altijd komen hier het financiële jaarverslag, bestuurlijke zaken, en suggesties van leden aan de orde.
Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Zijn er suggesties en/of agendapunten mail ze dan vóór 18 september naar: bcpoona@gmail.com
Met sportieve groet,
“Het Bestuur” Patrick,  Jan en Ron. (meer…)