Start seizoen 2019-2020

Start seizoen junioren op  19 augustus 2019: van 18.30 tot 19.30 uur.

Start seizoen senioren (18 jaar en ouder) op 19 augustus 2019: van 19.30 tot 21.30 uur.

Contributie 
De start van een nieuw seizoen houdt ook in dat de contributie  betaald dient te worden. Gelieve dit te doen vóór 1 oktober 2019. T.b.v. een tijdige betaling luiden de spelregels: 

De contributie voor het hele seizoen bedraagt:
€ 95,- voor senioren 
€ 69,- voor junioren, 
Wie tijdig betaalt (dus vóór 1 oktober!) krijgt € 10,- korting op de contributie. 
Een senior betaalt dan € 85,-  en een junior € 59,-. 
De contributie dient  vóór 1 oktober 2019  op de rekening van BC Poona zijn bijgeschreven. 
Wie op 15 oktober de contributie nog niet heeft betaald, wordt uitgeschreven als lid en heeft geen toegang meer tot de speelzaal totdat hij/zij heeft betaald. 
De contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer van BC Poona:

Rabobank Centraal ZuidNL 72 RABO  013 1808 761 
t.n.v.  Badmintonclub  Poona Margraten onder vermelding van je naam (b.v. Jan Pieterse)   en senior-/ jeugdlid . Tip: plan je contributiebetaling nu al in bij je bank,  dan vergeet je het niet!
Voor alle duidelijkheid nog: Iedereen die op 1 juli 2019 18 jaar of ouder was, telt als senior. Iedereen die op 1 juli 2019 nog geen 18 jaar was, is junior, ook als hij/zij meespeelt met de senioren.